Myelinproteolipidproteiner (Myelin Proteolipid Protein)

Myelinproteolipidproteiner

Ett myelinprotein som utgör huvudbeståndsdelen av de lipoproteinkomplex som kan extraheras ur hjärnvävnad med organiska lösningsmedel. Det har studerats ingående pga sina ovanliga fysikaliska egenskaper. Proteinet förblir lösligt i kloroform även sedan i stort sett alla dess bundna lipider avlägsnats.

Förklaring på engelska

A myelin protein that is the major component of the organic solvent extractable lipoprotein complexes of whole brain. It has been the subject of much study because of its unusual physical properties. It remains soluble in chloroform even after essentially all of its bound lipids have been removed. (From Siegel et al., Basic Neurochemistry, 4th ed, p122)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Folch-Lees Protein; Folch Lees Protein; Protein, Folch-Lees; Proteolipid Protein, Myelin; Protein, Myelin Proteolipid; Folch-PI Proteolipid Protein; Folch PI Proteolipid Protein; Protein, Folch-PI Proteolipid; Proteolipid Protein, Folch-PI; Myelin PLP; PLP, Myelin

Svensk term Myelinproteolipidproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Folch-Lees Protein; Folch Lees Protein; Protein, Folch-Lees; Proteolipid Protein, Myelin; Protein, Myelin Proteolipid; Folch-PI Proteolipid Protein; Folch PI Proteolipid Protein; Protein, Folch-PI Proteolipid; Proteolipid Protein, Folch-PI; Myelin PLP; PLP, Myelin
Engelsk term Myelin Proteolipid Protein
MESH ID D018991

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.