Myelopoies (Myelopoiesis)

Myelopoies

Utvecklingen av myeloida celler ur pluripotenta hematopoetiska stamceller i benmärgen, via myeloida stamceller. Med myelopoes avses i allmänhet bildnandet av leukocyter i blod, så som monocyter och granulocyter. Denna process alstrar även förstadieceller till makrofager och dendritiska celler i lymfvävnad.

Förklaring på engelska

Formation of MYELOID CELLS from the pluripotent HEMATOPOIETIC STEM CELLS in the BONE MARROW via MYELOID STEM CELLS. Myelopoiesis generally refers to the production of leukocytes in blood, such as MONOCYTES and GRANULOCYTES. This process also produces precursor cells for MACROPHAGE and DENDRITIC CELLS found in the lymphoid tissue.

Synonym, svenska: Myelopoiesis

Synonym, engelska

Svensk term Myelopoies
Synonym på svenska Myelopoiesis
Synonym på engelska
Engelsk term Myelopoiesis
MESH ID D038042

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.