Mykorrhizae (Mycorrhizae)

Mykorrhizae

Symbiotisk väv (dubbelorganism) mellan svampmycel och växters rötter. Nästan alla högre växter har denna form av samexistens, där svamporganismen förser växten med vatten och mineralsalter, och växten tillför svampen kolhydrater. Det finns två huvudformer, extracellulär (ectomycorrhizae) och intracellulär (endomycorrhizae).

Förklaring på engelska

Symbiotic combination (dual organism) of the MYCELIUM of FUNGI with the roots of plants (PLANT ROOTS). The roots of almost all higher plants exhibit this mutually beneficial relationship, whereby the fungus supplies water and mineral salts to the plant, and the plant supplies CARBOHYDRATES to the fungus. There are two major types of mycorrhizae: ectomycorrhizae and endomycorrhizae.

Synonym, svenska: Arbuskulär mykorrhiza

Synonym, engelska: Mycorrhiza; Mycorrhizas; Endomycorrhizae; Mycorrhizae, Arbuscular; Arbuscular Mycorrhizae; Mycorrhizae, Vesicular-Arbuscular; Mycorrhizae, Vesicular Arbuscular; Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae; Vesicular Arbuscular Mycorrhizae; Ectomycorrhizae

Svensk term Mykorrhizae
Synonym på svenska Arbuskulär mykorrhiza
Synonym på engelska Mycorrhiza; Mycorrhizas; Endomycorrhizae; Mycorrhizae, Arbuscular; Arbuscular Mycorrhizae; Mycorrhizae, Vesicular-Arbuscular; Mycorrhizae, Vesicular Arbuscular; Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae; Vesicular Arbuscular Mycorrhizae; Ectomycorrhizae
Engelsk term Mycorrhizae
MESH ID D038821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.