Myokardiell ischemisk prekonditionering (Myocardial ischemic preconditioning)

Myokardiell ischemisk prekonditionering

Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 – 5 minuter.

Förklaring på engelska

Exposure of myocardial tissue to brief, repeated periods of vascular occlusion in order to render the myocardium resistant to the deleterious effects of ISCHEMIA or REPERFUSION. The period of pre-exposure and the number of times the tissue is exposed to ischemia and reperfusion vary, the average being 3 to 5 minutes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Myocardial Ischemic Preconditioning; Preconditioning, Myocardial Ischemic; Myocardial Preconditioning; Preconditioning, Myocardial

Svensk term Myokardiell ischemisk prekonditionering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Myocardial Ischemic Preconditioning; Preconditioning, Myocardial Ischemic; Myocardial Preconditioning; Preconditioning, Myocardial
Engelsk term Myocardial ischemic preconditioning
MESH ID D019157

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.