Myosin, lätt kedja (Myosin Light Chains)

Myosin, lätt kedja

Myosinernas mindre underenheter. De är bundna nära huvudgrupperingarna av de tunga myosinkedjorna. De lätta kedjorna har en molekylvikt ac ca 20 kD, och vanligtvis finns det ett par essentiella och ett par reglerande kedjor förenade med varje tung kedja. Många lätta myosinkedjor som binder kalcium betraktas som kalmodulinliknande proteiner.

Förklaring på engelska

The smaller subunits of MYOSINS that bind near the head groups of MYOSIN HEAVY CHAINS. The myosin light chains have a molecular weight of about 20 KDa and there are usually one essential and one regulatory pair of light chains associated with each heavy chain. Many myosin light chains that bind calcium are considered “calmodulin-like” proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Light Chains, Myosin; Myosin Light Chain; Light Chain, Myosin; Myosin Regulatory Light Chain; Myosin Regulatory Light Chains; Myosin Essential Light Chains; Myosin Essential Light Chain; Myosin Alkali Light Chain; Myosin Alkali Light Chains

Svensk term Myosin, lätt kedja
Synonym på svenska
Synonym på engelska Light Chains, Myosin; Myosin Light Chain; Light Chain, Myosin; Myosin Regulatory Light Chain; Myosin Regulatory Light Chains; Myosin Essential Light Chains; Myosin Essential Light Chain; Myosin Alkali Light Chain; Myosin Alkali Light Chains
Engelsk term Myosin Light Chains
MESH ID D018994

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.