Myosin, tung kedja (Myosin Heavy Chains)

Myosin, tung kedja

Myosinernas större underenheter. De tunga kedjorna har en molekylvikt av ca 230 kD, och varje tung kedja är vanligtvis förenad med ett omaka par lätta myosinkedjor.

Förklaring på engelska

The larger subunits of MYOSINS. The heavy chains have a molecular weight of about 230 kDa and each heavy chain is usually associated with a dissimilar pair of MYOSIN LIGHT CHAINS. The heavy chains possess actin-binding and ATPase activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heavy Chains, Myosin; Myosin Heavy Chain; Heavy Chain, Myosin

Svensk term Myosin, tung kedja
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heavy Chains, Myosin; Myosin Heavy Chain; Heavy Chain, Myosin
Engelsk term Myosin Heavy Chains
MESH ID D018995

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.