Myosinfosfatas (Myosin-Light-Chain Phosphatase)

Myosinfosfatas

Ett fosfoproteinfosfatas som är specifikt för lätta myosinkedjor. Det består av tre underenheter, vilka utgörs av en katalytisk enhet, en myosinbindande enhet, samt en tredje enhet med okänd funktion. EC 3.1.3.53.

Förklaring på engelska

A phosphoprotein phosphatase that is specific for MYOSIN LIGHT CHAINS. It is composed of three subunits, which include a catalytic subunit, a myosin binding subunit, and a third subunit of unknown function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phosphatase, Myosin-Light-Chain; Myosin Phosphatase; Phosphatase, Myosin; Calponin Phosphatase; Phosphatase, Calponin; Myosin Light Chain Phosphatase; Smooth Muscle Phosphatase-I; Smooth Muscle Phosphatase I; Smooth Muscle Phosphatase-II; Muscle Phosphatase-II, Smooth; Phosphatase-II, Smooth Muscle; Smooth Muscle Phosphatase II; Smooth Muscle Myosin-bound Phosphatase; Smooth Muscle Myosin bound Phosphatase; Smooth Muscle MBP

Svensk term Myosinfosfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phosphatase, Myosin-Light-Chain; Myosin Phosphatase; Phosphatase, Myosin; Calponin Phosphatase; Phosphatase, Calponin; Myosin Light Chain Phosphatase; Smooth Muscle Phosphatase-I; Smooth Muscle Phosphatase I; Smooth Muscle Phosphatase-II; Muscle Phosphatase-II, Smooth; Phosphatase-II, Smooth Muscle; Smooth Muscle Phosphatase II; Smooth Muscle Myosin-bound Phosphatase; Smooth Muscle Myosin bound Phosphatase; Smooth Muscle MBP
Engelsk term Myosin-Light-Chain Phosphatase
MESH ID D043263

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.