N-metyl-3,4-metylendioxyamfetamin (N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine)

N-metyl-3,4-metylendioxyamfetamin

En N-substituerad amfetaminanalog. Det är ett allmänt missbrukat läkemedel som klassificeras som hallucinogen och orsakar markant, långvariga förändringar i hjärna serotonerga system. Det kallas vanligtvis MDMA eller ecstasy.

Förklaring på engelska

An N-substituted amphetamine analog. It is a widely abused drug classified as a hallucinogen and causes marked, long-lasting changes in brain serotonergic systems. It is commonly referred to as MDMA or ecstasy.

Synonym, svenska: Ecstasy; MDMA; Metylendioxyamfetamin; Metylendioxyamfetaminhydroklorid

Synonym, engelska: N Methyl 3,4 methylenedioxyamphetamine; MDMA; Methylenedioxymethamphetamine; Ecstasy (Drug); N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine Hydrochloride; Hydrochloride, N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine; N Methyl 3,4 methylenedioxyamphetamine Hydrochloride

Svensk term N-metyl-3,4-metylendioxyamfetamin
Synonym på svenska Ecstasy; MDMA; Metylendioxyamfetamin; Metylendioxyamfetaminhydroklorid
Synonym på engelska N Methyl 3,4 methylenedioxyamphetamine; MDMA; Methylenedioxymethamphetamine; Ecstasy (Drug); N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine Hydrochloride; Hydrochloride, N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine; N Methyl 3,4 methylenedioxyamphetamine Hydrochloride
Engelsk term N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine
MESH ID D018817

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.