NA (3-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific))

NA

En 3-hydroxysteroid dehydrogenas som katalyserar den reversibla minskningen av den aktiva androgen, DIHYDROTESTOSTERON till 5 ALFA-ANDROSTANE-3 ALFA,17 BETA-DIOL. Det har också aktivitet mot andra 3-alfa-hydroxisteroider och på 9-, 11- och 15- hydroxiprostaglandiner. Enzymet är B-specifikt med hänvisning till orientering av reducerad NAD eller NADPH.

Förklaring på engelska

A 3-hydroxysteroid dehydrogenase which catalyzes the reversible reduction of the active androgen, DIHYDROTESTOSTERONE to 5 ALPHA-ANDROSTANE-3 ALPHA,17 BETA-DIOL. It also has activity towards other 3-alpha-hydroxysteroids and on 9-, 11- and 15- hydroxyprostaglandins. The enzyme is B-specific in reference to the orientation of reduced NAD or NADPH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 3alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-specific); 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; Oxidoreductase, 3 alpha-Hydroxysteroid; 3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 3 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 3 alpha-Hydroxysteroid; 3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific); 5 alpha-Dihydroprogesterone 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5 alpha Dihydroprogesterone 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5-DP-3 alpha-HSO; NADPH-5 alpha-Dihydroprogesterone 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; NADPH 5 alpha Dihydroprogesterone 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5 alpha-3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska 3alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-specific); 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; Oxidoreductase, 3 alpha-Hydroxysteroid; 3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 3 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 3 alpha-Hydroxysteroid; 3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific); 5 alpha-Dihydroprogesterone 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5 alpha Dihydroprogesterone 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5-DP-3 alpha-HSO; NADPH-5 alpha-Dihydroprogesterone 3 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; NADPH 5 alpha Dihydroprogesterone 3 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 5 alpha-3 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase
Engelsk term 3-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific)
MESH ID D045002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.