NA (5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH2))

NA

Ett FAD-beroende oxidoreduktas som främst finns i BAKTERIER. Det är specifikt för reduktionen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5-metyltetrahydrofolat. Detta enzym var tidigare listat som EC 1.1.1.68 och 1.1.99,15.

Förklaring på engelska

An FAD-dependent oxidoreductase found primarily in BACTERIA. It is specific for the reduction of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate. This enzyme was formerly listed as EC 1.1.1.68 and 1.1.99.15.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH)

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH)
Engelsk term 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (FADH2)
MESH ID D045103

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.