NA (Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors)

NA

En underklass av enzymer som inkluderar alla dehydrogenaser som verkar på kol-kolbindningar. Denna enzymgrupp innefattar alla enzymer som introducerar dubbelbindningar i substrat genom direkt dehydrogenering av kol-kol-enkelbindningar.

Förklaring på engelska

A subclass of enzymes which includes all dehydrogenases acting on carbon-carbon bonds. This enzyme group includes all the enzymes that introduce double bonds into substrates by direct dehydrogenation of carbon-carbon single bonds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oxidoreductases Acting on CH CH Group Donors

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oxidoreductases Acting on CH CH Group Donors
Engelsk term Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors
MESH ID D044925

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.