NA (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1)

NA

Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.

Förklaring på engelska

A cell adhesion molecule, composed of a series of Ig-like domains, and expressed on virtually all MONOCYTES; PLATELETS; and GRANULOCYTES. PECAM-1 is highly expressed on endothelial cells and concentrated at the junctions between them. It is essential for TRANSENDOTHELIAL MIGRATION of leukocytes and removal of apoptotic cells by PHAGOCYTES.

Synonym, svenska: Antigener, CD31; CD31-antigener

Synonym, engelska: Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1; CD31 Antigens; PECAM-1; CD31 Antigen; Antigen, CD31; Antigens, CD31

Svensk term NA
Synonym på svenska Antigener, CD31; CD31-antigener
Synonym på engelska Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1; CD31 Antigens; PECAM-1; CD31 Antigen; Antigen, CD31; Antigens, CD31
Engelsk term Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1
MESH ID D019408

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.