NA (Positive Transcriptional Elongation Factor B)

NA

Ett transkriptionsförlängningsfaktorkomplex som består av en heterodimer av CYKLINBEROENDE KINASE 9 och ett av flera CYCLINS inklusive TYPE T CYCLINS och cyklin K. Det fungerar genom fosforylering av den karboxiterminala domänen för RNA POLYMERASE II.

Förklaring på engelska

A transcriptional elongation factor complex that is comprised of a heterodimer of CYCLIN-DEPENDENT KINASE 9 and one of several CYCLINS including TYPE T CYCLINS and cyclin K. It functions by phosphorylating the carboxy-terminal domain of RNA POLYMERASE II.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Positive Transcription Elongation Factor B; tat-Associated Kinase; tat Associated Kinase; P-TEFb

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Positive Transcription Elongation Factor B; tat-Associated Kinase; tat Associated Kinase; P-TEFb
Engelsk term Positive Transcriptional Elongation Factor B
MESH ID D042925

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.