NA (RNA 3′ Polyadenylation Signals)

NA

Sekvenser hittades nära 3 ‘slutet av MESSENGER RNA som styr klyvning och tillsats av multipla ADENIN-NUKLEOTIDER till 3’ slutet av mRNA.

Förklaring på engelska

Sequences found near the 3′ end of MESSENGER RNA that direct the cleavage and addition of multiple ADENINE NUCLEOTIDES to the 3′ end of mRNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: RNA 3′ Polyadenylation Signal; 3′ Polyadenylation Signal; 3′ Polyadenylation Signals; Polyadenylation Signal, 3′; Signals, 3′ Polyadenylation; AAUAAA RNA Sequence; AAUAAA RNA Sequences; RNA Sequence, AAUAAA; Sequence, AAUAAA RNA; Sequences, AAUAAA RNA

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska RNA 3′ Polyadenylation Signal; 3′ Polyadenylation Signal; 3′ Polyadenylation Signals; Polyadenylation Signal, 3′; Signals, 3′ Polyadenylation; AAUAAA RNA Sequence; AAUAAA RNA Sequences; RNA Sequence, AAUAAA; Sequence, AAUAAA RNA; Sequences, AAUAAA RNA
Engelsk term RNA 3′ Polyadenylation Signals
MESH ID D039104

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.