NA (RNA 5′ Terminal Oligopyrimidine Sequence)

NA

En regleringssekvens som finns i 5′ terminalregioner av en mängd olika RNA-arter. Sekvensen börjar med en CYTIDIN, som följs av en sträcka av 5 till 15 PYRIMIDIN NUKLEOTIDER. Messenger RNA som innehåller 5′ Terminal Oligo Pyrimidine-kanalen kallas ofta 5′ TOP mRNA. Sekvensen fungerar som en translationell regulator och har hittats i mRNA för PEPTIDFÖRLÄNGNINGSFAKTORER och RIBOSOMALA PROTEINER.

Förklaring på engelska

A regulatory sequence found in the 5′ terminal regions of a variety of RNA species. The sequence starts with a CYTIDINE, which is followed by a stretch of 5 to 15 PYRIMIDINE NUCLEOTIDES. Messenger RNA that contains the 5′ Terminal Oligo Pyrimidine tract is often referred to as 5′ TOP mRNA. The sequence acts as a translational regulator and has been found in mRNAs for PEPTIDE ELONGATION FACTORS and RIBOSOMAL PROTEINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5′ TOP Sequence; 5′ TOP Sequences; Sequence, 5′ TOP; Sequences, 5′ TOP; RNA 5′ Terminal Oligopyrimidine Regulatory Sequence; 5′ TOP mRNA; 5′ TOP Messenger RNA

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5′ TOP Sequence; 5′ TOP Sequences; Sequence, 5′ TOP; Sequences, 5′ TOP; RNA 5′ Terminal Oligopyrimidine Regulatory Sequence; 5′ TOP mRNA; 5′ TOP Messenger RNA
Engelsk term RNA 5′ Terminal Oligopyrimidine Sequence
MESH ID D038641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.