NA (RNA Cap-Binding Proteins)

NA

Proteiner som specifikt binder till RNA CAPS och blankett [publikationstyp] kärnkapsbindande proteinkomplex. Förutom att stabilisera 5′ slutet av mRNA, tjänar de en mängd olika funktioner som att förbättra mRNA-transport ut ur CELLNUCLEUS och reglera MRNA-TRANSLATION i CYTOPLASMA.

Förklaring på engelska

Proteins that specifically bind to RNA CAPS and form nuclear cap binding protein complexes. In addition to stabilizing the 5′ end of mRNAs, they serve a diverse array of functions such as enhancing mRNA transport out of the CELL NUCLEUS and regulating MRNA TRANSLATION in the CYTOPLASM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cap-Binding Proteins, RNA; Cap Binding Proteins; Binding Proteins, Cap; RNA Cap Binding Proteins; Cap Binding Protein; Binding Protein, Cap; mRNA Cap Binding Proteins; Cap-Binding Protein Complex; Cap Binding Protein Complex

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cap-Binding Proteins, RNA; Cap Binding Proteins; Binding Proteins, Cap; RNA Cap Binding Proteins; Cap Binding Protein; Binding Protein, Cap; mRNA Cap Binding Proteins; Cap-Binding Protein Complex; Cap Binding Protein Complex
Engelsk term RNA Cap-Binding Proteins
MESH ID D039381

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.