NA (RNA, Ribosomal, Self-Splicing)

NA

Komponenter av ribosomalt RNA som genomgår auto-katalyserade molekylära omarrangemang av deras RNA-sekvens.

Förklaring på engelska

Components of ribosomal RNA that undergo auto-catalyzed molecular rearrangements of their RNA sequence.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Self-Splicing Ribosomal RNA; RNA, Self-Splicing Ribosomal; Ribosomal RNA, Self-Splicing; Self Splicing Ribosomal RNA

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Self-Splicing Ribosomal RNA; RNA, Self-Splicing Ribosomal; Ribosomal RNA, Self-Splicing; Self Splicing Ribosomal RNA
Engelsk term RNA, Ribosomal, Self-Splicing
MESH ID D044563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.