NA (Silent Information Regulator Proteins, Saccharomyces cerevisiae)

NA

En uppsättning cellkärneproteiner i SACCHAROMYCES CEREVISIAE som krävs för transkriptionsförtryck av den tysta parningstypen loci. De förmedlar bildandet av tyst CHROMATIN och undertrycker både transkription och rekombination på andra loci också. De består av 4 icke-homologa, interagerande proteiner, Sir1p, Sir2p, Sir3p, och Sir4p. Sir2p, ett NAD-beroende HISTONE DEACETYLASE, är grundaren av familj SIRTUINS.

Förklaring på engelska

A set of nuclear proteins in SACCHAROMYCES CEREVISIAE that are required for the transcriptional repression of the silent mating type loci. They mediate the formation of silenced CHROMATIN and repress both transcription and recombination at other loci as well. They are comprised of 4 non-homologous, interacting proteins, Sir1p, Sir2p, Sir3p, and Sir4p. Sir2p, an NAD-dependent HISTONE DEACETYLASE, is the founding member of the family of SIRTUINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Silent Information Regulator Proteins, S cerevisiae; SIR Proteins, S cerevisiae; Silent Mating Type Information Regulator Protein, S cerevisiae

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Silent Information Regulator Proteins, S cerevisiae; SIR Proteins, S cerevisiae; Silent Mating Type Information Regulator Protein, S cerevisiae
Engelsk term Silent Information Regulator Proteins, Saccharomyces cerevisiae
MESH ID D038281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.