NA (SKP Cullin F-Box Protein Ligases)

NA

En delmängd av ubikvitin proteinligaser som bildas genom association av ett SKP DOMAIN PROTEIN, ett CULLIN DOMAIN PROTEIN och ett F-BOX DOMAIN PROTEIN.

Förklaring på engelska

A subset of ubiquitin protein ligases that are formed by the association of a SKP DOMAIN PROTEIN, a CULLIN DOMAIN PROTEIN and a F-BOX DOMAIN PROTEIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: SKP Cullin F Box Protein Ligases; SCF Ubiquitin Ligase; Ligase, SCF Ubiquitin; Ubiquitin Ligase, SCF; SKP1-Cullin Ubiquitin Ligases; Ligases, SKP1-Cullin Ubiquitin; SKP1 Cullin Ubiquitin Ligases; Ubiquitin Ligases, SKP1-Cullin; Skp1-Cullin-1-F-box Ubiquitin Ligase; Ligase, Skp1-Cullin-1-F-box Ubiquitin; Skp1 Cullin 1 F box Ubiquitin Ligase; Ubiquitin Ligase, Skp1-Cullin-1-F-box; Skp1-Cullin-F-Box Proteins; Skp1 Cullin F Box Proteins; SCF(Fbw7) Ubiquitin Ligase; SCF(beta-TrCP) Ubiquitin Ligase

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska SKP Cullin F Box Protein Ligases; SCF Ubiquitin Ligase; Ligase, SCF Ubiquitin; Ubiquitin Ligase, SCF; SKP1-Cullin Ubiquitin Ligases; Ligases, SKP1-Cullin Ubiquitin; SKP1 Cullin Ubiquitin Ligases; Ubiquitin Ligases, SKP1-Cullin; Skp1-Cullin-1-F-box Ubiquitin Ligase; Ligase, Skp1-Cullin-1-F-box Ubiquitin; Skp1 Cullin 1 F box Ubiquitin Ligase; Ubiquitin Ligase, Skp1-Cullin-1-F-box; Skp1-Cullin-F-Box Proteins; Skp1 Cullin F Box Proteins; SCF(Fbw7) Ubiquitin Ligase; SCF(beta-TrCP) Ubiquitin Ligase
Engelsk term SKP Cullin F-Box Protein Ligases
MESH ID D044843

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.