NA (Space Maintenance, Orthodontic)

NA

Vanlig behandlingsmetod inom barntandvården som innebär att man använder fasta eller avtagbara platshållare i syfte att hålla området efter en mjölktand fritt i de fall tanden trillat ut för tidigt. Platshållare kan också hjälpa permanenta tänder att växa säkert.

Förklaring på engelska

Common treatment method used in pediatric dentistry that involves the use of fixed or removable space maintainers in order to keep the space left by a baby tooth safe in the event it is lost early. Space maintainers also help permanent teeth to grow safely.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Maintenance, Orthodontic Space; Maintenances, Orthodontic Space; Orthodontic Space Maintenance; Orthodontic Space Maintenances; Space Maintenances, Orthodontic; Space Maintenance; Maintenance, Space; Maintenances, Space; Space Maintenances

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Maintenance, Orthodontic Space; Maintenances, Orthodontic Space; Orthodontic Space Maintenance; Orthodontic Space Maintenances; Space Maintenances, Orthodontic; Space Maintenance; Maintenance, Space; Maintenances, Space; Space Maintenances
Engelsk term Space Maintenance, Orthodontic
MESH ID D013027

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.