NA (Tobacco mosaic satellite virus)

NA

Ett sfäriskt RNA-satellitvirus som kräver en obligatorisk hjälpare TOBAKSMOSAIKVIRUS för replikering.

Förklaring på engelska

A spherical RNA satellite virus which requires an obligatory helper TOBACCO MOSAIC VIRUS for replication.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tobacco Mosaic Virus Satellite; Satellite Tobacco Mosaic Virus

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tobacco Mosaic Virus Satellite; Satellite Tobacco Mosaic Virus
Engelsk term Tobacco mosaic satellite virus
MESH ID D019400

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.