NA (Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine-Gland-Derived)

NA

En vaskulär endoteltillväxtfaktor vars uttryck finns till stor del begränsad till GONADS; ADRENAL CORTEX; och PLACENTA. Det har liknande biologisk aktivitet som VASKULÄR ENDOTELIAL TILLVÄXTFAKTOR-A.

Förklaring på engelska

A vascular endothelial growth factor whose expression is found largely restricted to the GONADS; ADRENAL CORTEX; and PLACENTA. It has similar biological activity to VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR-A.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine Gland Derived; Endocrine-Gland-Derived Vascular Endothelial Growth Factor; Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor; Prokineticin 1; EG-VEGF

Svensk term NA
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine Gland Derived; Endocrine-Gland-Derived Vascular Endothelial Growth Factor; Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor; Prokineticin 1; EG-VEGF
Engelsk term Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine-Gland-Derived
MESH ID D042662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.