NADPH-oxidas (NADPH Oxidases)

NADPH-oxidas

Ett flavoproteinenzym som katalyserar den envärda reduktionen av syre med hjälp av NADPH som elektrongivare för alstrande av en superoxidanjon. Enzymet är beroende av en rad cytokromer. Brister i produktionen av superoxidjoner av enzymer som NADPH-oxidas leder till kronisk granulomatös sjukdom. EC 1.6.3.1.

Förklaring på engelska

A family of membrane-associated flavoprotein NADPH-dependent oxidoreductases that catalyze the univalent reduction of OXYGEN to create SUPEROXIDES. Structurally, they are characterized by six N-terminal transmembrane ALPHA-HELICES, a FLAVIN-ADENINE DINUCLEOTIDE (FAD)-binding region, and a C-terminal NADPH-binding region. They are expressed primarily by EPITHELIAL CELLS in gut, kidney, colon, and smooth muscle tissues, as well as GRANULOCYTES and function to transfer electrons across membranes to molecular oxygen. Defects in the production of superoxide ions by some NADPH oxidases result in GRANULOMATOUS DISEASE, CHRONIC.

Synonym, svenska: NAD(P)H oxidas; Nox proteiner

Synonym, engelska: Oxidases, NADPH; NAD(P)H oxidase; NADPH Oxidase; Oxidase, NADPH; Nox Proteins; NAD(P)H Oxidases

Svensk term NADPH-oxidas
Synonym på svenska NAD(P)H oxidas; Nox proteiner
Synonym på engelska Oxidases, NADPH; NAD(P)H oxidase; NADPH Oxidase; Oxidase, NADPH; Nox Proteins; NAD(P)H Oxidases
Engelsk term NADPH Oxidases
MESH ID D019255

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.