Nanotuber (Nanotubes)

Nanotuber

Tuber i nanoformat av olika ämnen, som t ex kol (kolnanotuber), bornitrid eller nickelvanadat.

Förklaring på engelska

Nanometer-sized tubes composed of various substances including carbon (CARBON NANOTUBES), boron nitride, or nickel vanadate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nanotube; Nanorods; Nanorod

Svensk term Nanotuber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nanotube; Nanorods; Nanorod
Engelsk term Nanotubes
MESH ID D043942

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.