Nära-infraröd spektroskopi (Near-Infrared Spectroscopy)

Nära-infraröd spektroskopi

En icke-invasiv teknik som använder de differentiella absorptionsegenskaperna hos hemoglobin och myoglobin för att utvärdera vävnadssyresättning och indirekt kan mäta regional hemodynamik och blodflöde. Nära infrarött ljus (NIR) kan sprida sig genom vävnader och vid särskilda våglängder absorberas differentiellt av syresatta kontra deoxygenerade former av hemoglobin och myoglobin. Belysning av intakt vävnad med NIR möjliggör kvalitativ bedömning av förändringar i vävnadskoncentrationen hos dessa molekyler. Analysen används också för att bestämma kroppssammansättning.

Förklaring på engelska

A noninvasive technique that uses the differential absorption properties of hemoglobin and myoglobin to evaluate tissue oxygenation and indirectly can measure regional hemodynamics and blood flow. Near-infrared light (NIR) can propagate through tissues and at particular wavelengths is differentially absorbed by oxygenated vs. deoxygenated forms of hemoglobin and myoglobin. Illumination of intact tissue with NIR allows qualitative assessment of changes in the tissue concentration of these molecules. The analysis is also used to determine body composition.

Synonym, svenska: NIR-spectroskopi

Synonym, engelska: Near-Infrared Spectroscopies; Near-Infrared Spectroscopy; Spectroscopies, Near-Infrared; Spectroscopy, Near Infrared; NIR Spectroscopy; NIR Spectroscopies; Spectroscopies, NIR; Spectroscopy, NIR; Spectrometry, Near-Infrared; Near-Infrared Spectrometries; Near-Infrared Spectrometry; Spectrometries, Near-Infrared; Spectrometry, Near Infrared

Svensk term Nära-infraröd spektroskopi
Synonym på svenska NIR-spectroskopi
Synonym på engelska Near-Infrared Spectroscopies; Near-Infrared Spectroscopy; Spectroscopies, Near-Infrared; Spectroscopy, Near Infrared; NIR Spectroscopy; NIR Spectroscopies; Spectroscopies, NIR; Spectroscopy, NIR; Spectrometry, Near-Infrared; Near-Infrared Spectrometries; Near-Infrared Spectrometry; Spectrometries, Near-Infrared; Spectrometry, Near Infrared
Engelsk term Near-Infrared Spectroscopy
MESH ID D019265

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.