Näringsrekommendationer (Nutrition Policy)

Näringsrekommendationer

Statliga riktlinjer och mål rörande folkets livsmedels- och näringstillgång, med rekommendationer om hälsosam kost och ändringar av matvanor som leder till nyttig diet.

Förklaring på engelska

Guidelines and objectives pertaining to food supply and nutrition including recommendations for healthy diet.

Synonym, svenska: Näringsriktlinjer; Näringspolitik; Livsmedelspolitik

Synonym, engelska: Nutrition Policies; Policies, Nutrition; Policy, Nutrition; Nutrition Guidelines; Guideline, Nutrition; Guidelines, Nutrition; Nutrition Guideline; Dietary Guidelines; Dietary Guideline; Guideline, Dietary; Guidelines, Dietary; Food Policy; Food Policies; Policies, Food; Policy, Food

Svensk term Näringsrekommendationer
Synonym på svenska Näringsriktlinjer; Näringspolitik; Livsmedelspolitik
Synonym på engelska Nutrition Policies; Policies, Nutrition; Policy, Nutrition; Nutrition Guidelines; Guideline, Nutrition; Guidelines, Nutrition; Nutrition Guideline; Dietary Guidelines; Dietary Guideline; Guideline, Dietary; Guidelines, Dietary; Food Policy; Food Policies; Policies, Food; Policy, Food
Engelsk term Nutrition Policy
MESH ID D018673

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.