Näringstillskott (Nutritional Support)

Näringstillskott

Tillförsel av näringsämnen till en patient på annat sätt än genom den vanliga födan. Hit räknas inte vätsketerapi, som används för att normalisera kroppens vätske-elektrolytbalans.

Förklaring på engelska

The administration of nutrients for assimilation and utilization by a patient by means other than normal eating. It does not include FLUID THERAPY which normalizes body fluids to restore WATER-ELECTROLYTE BALANCE.

Synonym, svenska: Nutritionstillskott; Konstgjord matning

Synonym, engelska: Support, Nutritional; Artificial Feeding; Feeding, Artificial

Svensk term Näringstillskott
Synonym på svenska Nutritionstillskott; Konstgjord matning
Synonym på engelska Support, Nutritional; Artificial Feeding; Feeding, Artificial
Engelsk term Nutritional Support
MESH ID D018529

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.