Näthinna (Retina)

Näthinna

Det tio-skiktade nervvävnadsmembranet i öga. Den är kontinuerlig med OPTISK NERV och tar emot bilder av externa föremål och överför visuella impulser till hjärna. Dess yttre yta är i kontakt med CHOROID och den inre ytan med GLASKROPPEN. Det yttersta lagret är pigmenterat, medan de inre nio skikten är transparenta.

Förklaring på engelska

The ten-layered nervous tissue membrane of the eye. It is continuous with the OPTIC NERVE and receives images of external objects and transmits visual impulses to the brain. Its outer surface is in contact with the CHOROID and the inner surface with the VITREOUS BODY. The outer-most layer is pigmented, whereas the inner nine layers are transparent.

Synonym, svenska: Retina

Synonym, engelska: Ora Serrata

Svensk term Näthinna
Synonym på svenska Retina
Synonym på engelska Ora Serrata
Engelsk term Retina
MESH ID D012160

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.