Näthinneförtvining (Retinal Degeneration)

Näthinneförtvining

En retrogressiv patologisk förändring i näthinna, fokal eller generaliserad, orsakad av genetiska defekter, inflammation, trauma, kärlsjukdom eller åldrande. Degeneration som huvudsakligen påverkar näthinnans gula fläcken är MACULAR DEGENERATION. (Newell, Oftalmologi: Principer och begrepp, 7th ed, p304)

Förklaring på engelska

A retrogressive pathological change in the retina, focal or generalized, caused by genetic defects, inflammation, trauma, vascular disease, or aging. Degeneration affecting predominantly the macula lutea of the retina is MACULAR DEGENERATION. (Newell, Ophthalmology: Principles and Concepts, 7th ed, p304)

Synonym, svenska: Näthinnedegeneration

Synonym, engelska: Degeneration, Retinal; Degenerations, Retinal; Retinal Degenerations

Svensk term Näthinneförtvining
Synonym på svenska Näthinnedegeneration
Synonym på engelska Degeneration, Retinal; Degenerations, Retinal; Retinal Degenerations
Engelsk term Retinal Degeneration
MESH ID D012162

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.