Näthinneperforationer (Retinal Perforations)

Näthinneperforationer

Perforeringar genom hela näthinnans tjocklek inklusive makula som ett resultat av inflammation, trauma, degenerering etc. Konceptet inkluderar retinala raster, tårar, dialyser och hål.

Förklaring på engelska

Perforations through the whole thickness of the retina including the macula as the result of inflammation, trauma, degeneration, etc. The concept includes retinal breaks, tears, dialyses, and holes.

Synonym, svenska: Retinala perforationer; Hål på näthinnan; Näthinnehål; Makulahål; Hål i gula fläcken

Synonym, engelska: Perforation, Retinal; Perforations, Retinal; Retinal Perforation; Retinal Holes; Hole, Retinal; Holes, Retinal; Retinal Hole; Retinal Dialyses; Dialyses, Retinal; Retinal Dialyse; Retinal Tears; Retinal Tear; Tear, Retinal; Tears, Retinal; Retinal Breaks; Break, Retinal; Breaks, Retinal; Retinal Break; Macular Holes; Hole, Macular; Holes, Macular; Macular Hole

Svensk term Näthinneperforationer
Synonym på svenska Retinala perforationer; Hål på näthinnan; Näthinnehål; Makulahål; Hål i gula fläcken
Synonym på engelska Perforation, Retinal; Perforations, Retinal; Retinal Perforation; Retinal Holes; Hole, Retinal; Holes, Retinal; Retinal Hole; Retinal Dialyses; Dialyses, Retinal; Retinal Dialyse; Retinal Tears; Retinal Tear; Tear, Retinal; Tears, Retinal; Retinal Breaks; Break, Retinal; Breaks, Retinal; Retinal Break; Macular Holes; Hole, Macular; Holes, Macular; Macular Hole
Engelsk term Retinal Perforations
MESH ID D012167

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.