Näthinnetumörer (Retinal Neoplasms)

Näthinnetumörer

Tumörer eller cancer i näthinnan.

Förklaring på engelska

Tumors or cancer of the RETINA.

Synonym, svenska: Näthinnecancer; Retinala tumörer; Retinalcancer

Synonym, engelska: Neoplasm, Retinal; Retinal Neoplasm; Retinal Tumors; Retinal Tumor; Tumor, Retinal; Tumors, Retinal; Neoplasms, Retinal; Retinal Cancer; Cancers, Retinal; Retinal Cancers; Cancer, Retinal; Cancer of the Retina

Svensk term Näthinnetumörer
Synonym på svenska Näthinnecancer; Retinala tumörer; Retinalcancer
Synonym på engelska Neoplasm, Retinal; Retinal Neoplasm; Retinal Tumors; Retinal Tumor; Tumor, Retinal; Tumors, Retinal; Neoplasms, Retinal; Retinal Cancer; Cancers, Retinal; Retinal Cancers; Cancer, Retinal; Cancer of the Retina
Engelsk term Retinal Neoplasms
MESH ID D019572

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.