Näthinneven (Retinal Vein)

Näthinneven

Central näthinneven och dess bifloder. Det går en kort kurs inom synnerven och lämnar sedan och töms i den överlägsna oftalmiska venen eller sinus cavernosus.

Förklaring på engelska

Central retinal vein and its tributaries. It runs a short course within the optic nerve and then leaves and empties into the superior ophthalmic vein or cavernous sinus.

Synonym, svenska: Retinalven

Synonym, engelska: Retinal Veins; Vein, Retinal; Veins, Retinal; Central Retinal Vein; Central Retinal Veins; Retinal Vein, Central; Retinal Veins, Central; Vein, Central Retinal; Veins, Central Retinal

Svensk term Näthinneven
Synonym på svenska Retinalven
Synonym på engelska Retinal Veins; Vein, Retinal; Veins, Retinal; Central Retinal Vein; Central Retinal Veins; Retinal Vein, Central; Retinal Veins, Central; Vein, Central Retinal; Veins, Central Retinal
Engelsk term Retinal Vein
MESH ID D012169

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.