Natrium (Sodium)

Natrium

Ett grundämne i alkalimetallgruppen. Det har kemiskt tecken Na, atomnummer 11 och atomvikt 23. Med atomvärde 1 har natrium stark benägenhet för bindning till syre och andra ickemetalliska grundämnen. Natrium är den huvudsakliga katjonen i extracellulära kroppsvätskor. Dess salter är de mest använda inom medicin. Fysiologiskt spelar natrium en avgörande roll i reglering av blodtryck, vätskevolym och elektrolytbalans.

Förklaring på engelska

A member of the alkali group of metals. It has the atomic symbol Na, atomic number 11, and atomic weight 23.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sodium-23; Sodium 23; Sodium Ion Level; Ion Level, Sodium; Level, Sodium Ion

Svensk term Natrium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sodium-23; Sodium 23; Sodium Ion Level; Ion Level, Sodium; Level, Sodium Ion
Engelsk term Sodium
MESH ID D012964

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.