Natriumacetat (Sodium Acetate)

Natriumacetat

Trihydratnatriumsaltet av ättiksyra, vilket används som källa för natriumjoner i dialyslösningar och för systemisk och urinalkalisering, och som urindrivande och hostlösande medel.

Förklaring på engelska

The trihydrate sodium salt of acetic acid, which is used as a source of sodium ions in solutions for dialysis and as a systemic and urinary alkalizer, diuretic, and expectorant.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sodium Acetate Trihydrate; Sodium Acetate, Anhydrous

Svensk term Natriumacetat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sodium Acetate Trihydrate; Sodium Acetate, Anhydrous
Engelsk term Sodium Acetate
MESH ID D019346

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.