Natriumcyanid (Sodium Cyanide)

Natriumcyanid

En mycket giftig förening som blockerar många ämnesomsättningsprocesser och används som testreagens för kemoreceptorfunktion. Föreningen ingår också i många industriella processer.

Förklaring på engelska

A highly poisonous compound that is an inhibitor of many metabolic processes and is used as a test reagent for the function of chemoreceptors. It is also used in many industrial processes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cyanide, Sodium; Cyanogran

Svensk term Natriumcyanid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cyanide, Sodium; Cyanogran
Engelsk term Sodium Cyanide
MESH ID D012966

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.