Natriumdodecylsulfat (Sodium Dodecyl Sulfate)

Natriumdodecylsulfat

Ett anjoniskt, ytaktivt ämne, oftast en blandning av natriumalkylsulfater, främst laurylsulfat. Det sänker ytspänningen hos vattenlösningar, används som fettemulsionsmedel, vätmedel och som rengöringsmedel i kosmetika, läkemedel och tandkräm. Ämnet används även som hjälpmedel i proteinbiokemisk forskning.

Förklaring på engelska

An anionic surfactant, usually a mixture of sodium alkyl sulfates, mainly the lauryl; lowers surface tension of aqueous solutions; used as fat emulsifier, wetting agent, detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes; also as research tool in protein biochemistry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dodecyl Sulfate, Sodium; Sulfate, Sodium Dodecyl; Sodium Lauryl Sulfate; Lauryl Sulfate, Sodium; Sulfate, Sodium Lauryl; Irium

Svensk term Natriumdodecylsulfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dodecyl Sulfate, Sodium; Sulfate, Sodium Dodecyl; Sodium Lauryl Sulfate; Lauryl Sulfate, Sodium; Sulfate, Sodium Lauryl; Irium
Engelsk term Sodium Dodecyl Sulfate
MESH ID D012967

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.