Natriumisotoper (Sodium Isotopes)

Natriumisotoper

Stabila natriumatomer som har samma atomnummer som grundämnet natrium, men avvikande atomvikt. Na-23 är en stabil natriumisotop.

Förklaring på engelska

Stable sodium atoms that have the same atomic number as the element sodium, but differ in atomic weight. Na-23 is a stable sodium isotope.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isotopes, Sodium

Svensk term Natriumisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isotopes, Sodium
Engelsk term Sodium Isotopes
MESH ID D012975

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.