Natriumjodid (Sodium Iodide)

Natriumjodid

En förening som bildar vita, luktfria och fuktabsorberande kristaller. Den används som jodtillskott och hostlösande medel. Den radioaktiva formen (med I-131) används som diagnostiskt hjälpmedel, särskilt för sköldkörtelfunktionstester.

Förklaring på engelska

A compound forming white, odorless deliquescent crystals and used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Natriumjodid
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sodium Iodide
MESH ID D012974

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.