Natriumlaktat (Sodium Lactate)

Natriumlaktat

Natriumsaltet av racemisk eller inaktiv mjölksyra. Det är ett fuktupptagande ämne som ges intravenöst för system- och urinalkalisering.

Förklaring på engelska

The sodium salt of racemic or inactive lactic acid. It is a hygroscopic agent used intravenously as a systemic and urinary alkalizer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lactate, Sodium

Svensk term Natriumlaktat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lactate, Sodium
Engelsk term Sodium Lactate
MESH ID D019354

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.