Natriumnitrit (Sodium Nitrite)

Natriumnitrit

Natriumsalt av salpetersyrlighet. Saltet används i många industriella processer, för köttbehandling, färgning, konservering, och som reagens i analytisk kemi. Det används som motgift vid cyanidförgiftning. Föreningen är giftig och mutagen och reagerar in vivo med sekundära eller tertiära aminer, varvid bildas starkt kancerogena nitrosaminer.

Förklaring på engelska

Nitrous acid sodium salt. Used in many industrial processes, in meat curing, coloring, and preserving, and as a reagent in ANALYTICAL CHEMISTRY TECHNIQUES. It is used therapeutically as an antidote in cyanide poisoning. The compound is toxic and mutagenic and will react in vivo with secondary or tertiary amines thereby producing highly carcinogenic nitrosamines.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nitrite, Sodium

Svensk term Natriumnitrit
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nitrite, Sodium
Engelsk term Sodium Nitrite
MESH ID D012977

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.