Natriumradioisotoper (Sodium Radioisotopes)

Natriumradioisotoper

Instabila isotoper av natrium som avger strålning under sönderfall. Na-atomer med atomvikter 20-22 och 24-26 är radioaktiva natriumisotoper.

Förklaring på engelska

Unstable isotopes of sodium that decay or disintegrate emitting radiation. Na atoms with atomic weights 20-22 and 24-26 are radioactive sodium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioisotopes, Sodium

Svensk term Natriumradioisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioisotopes, Sodium
Engelsk term Sodium Radioisotopes
MESH ID D012979

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.