Natriumsalicylat (Sodium Salicylate)

Natriumsalicylat

Ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt medel med sämre smärtstillande och febernedsättande effekt än motsvarande doser av acetylsalicylsyra. Men personer med överkänslighet för aspirin kan tolerera natriumsalicylat. I allmänhet ger detta salicylat samma biverkningar som acetylsalicylsyra, men mindre av ockult tarmblödning.

Förklaring på engelska

A non-steroidal anti-inflammatory agent that is less effective than equal doses of ASPIRIN in relieving pain and reducing fever. However, individuals who are hypersensitive to ASPIRIN may tolerate sodium salicylate. In general, this salicylate produces the same adverse reactions as ASPIRIN, but there is less occult gastrointestinal bleeding. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1992, p120)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salicylate, Sodium

Svensk term Natriumsalicylat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salicylate, Sodium
Engelsk term Sodium Salicylate
MESH ID D012980

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.