Natriumtetradecylsulfat (Sodium Tetradecyl Sulfate)

Natriumtetradecylsulfat

Ett anjoniskt, ytaktivt medel som används som vätmedel inom industrin, och inom medicin som irritant och skleroserande medel för hemorrojder och åderbråck.

Förklaring på engelska

An anionic surface-active agent used for its wetting properties in industry and used in medicine as an irritant and sclerosing agent for hemorrhoids and varicose veins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfate, Sodium Tetradecyl; Tetradecyl Sulfate, Sodium; Tergitol 4; Trombavar; Trombovar; Sotradecol Sodium; Sotradecol

Svensk term Natriumtetradecylsulfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfate, Sodium Tetradecyl; Tetradecyl Sulfate, Sodium; Tergitol 4; Trombavar; Trombovar; Sotradecol Sodium; Sotradecol
Engelsk term Sodium Tetradecyl Sulfate
MESH ID D012981

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.