Natriuretiska medel (Natriuretic Agents)

Natriuretiska medel

Endogena eller tillförda ämnen som reglerar kroppens vatten-elektrolytbalans. De består av peptider och icke-peptidföreningar.

Förklaring på engelska

Endogenous or exogenous chemicals that regulate the WATER-ELECTROLYTE BALANCE in the body. They consist of peptides and non-peptide compounds.

Synonym, svenska: Natriuretiska hormoner; Natriuretiska faktorer; Natriuretisk effekt

Synonym, engelska: Agents, Natriuretic; Natriuretic Agent; Agent, Natriuretic; Natriuretic Effect; Effect, Natriuretic; Natriuretic Effects; Effects, Natriuretic; Natriuretic Hormones; Hormones, Natriuretic; Chloriuretic Hormone; Hormone, Chloriuretic; Natriuretic Hormone; Hormone, Natriuretic; Natriuretic Factor; Factor, Natriuretic; Chloriuretic Hormones; Hormones, Chloriuretic; Natriuretic Factors; Factors, Natriuretic

Svensk term Natriuretiska medel
Synonym på svenska Natriuretiska hormoner; Natriuretiska faktorer; Natriuretisk effekt
Synonym på engelska Agents, Natriuretic; Natriuretic Agent; Agent, Natriuretic; Natriuretic Effect; Effect, Natriuretic; Natriuretic Effects; Effects, Natriuretic; Natriuretic Hormones; Hormones, Natriuretic; Chloriuretic Hormone; Hormone, Chloriuretic; Natriuretic Hormone; Hormone, Natriuretic; Natriuretic Factor; Factor, Natriuretic; Chloriuretic Hormones; Hormones, Chloriuretic; Natriuretic Factors; Factors, Natriuretic
Engelsk term Natriuretic Agents
MESH ID D045283

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.