Natronobacterium (Natronobacterium)

Natronobacterium

Ett släkte stavformade och extremt saltberoende Halobacteriaceae som lever i alkalina miljöer. Bakterierna är strikt aeroba, och vissa stammar är rörliga. Natronobacterium påträffas i sodasjöar, alkalina saltdammar och saltjordar.

Förklaring på engelska

A genus of rod-shaped, extremely halophilic HALOBACTERIACEAE which grows in alkaline conditions. They are strictly aerobic and some strains are motile. Natronobacterium is found in soda lakes, alkaline salterns, and soda soils.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Natronobacterium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Natronobacterium
MESH ID D019633

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.