Natronococcus (Natronococcus)

Natronococcus

Ett släkte kockoida och extremt halofila (saltberoende) Halobacteriaceae som växer under alkalina betingelser. Bakterierna är utan rörelseförmåga och strängt aeroba, och återfinns i natronsjöar, alkalina saltdammar och saltjordar.

Förklaring på engelska

A genus of coccoid, extremely halophilic HALOBACTERIACEAE which grows in alkaline conditions. They are nonmotile and strictly aerobic and are found in soda lakes, alkaline salterns, and soda soils.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Natronococcus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Natronococcus
MESH ID D019634

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.