Natur (Nature)

Natur

Det alltomfattande systemet av fenomen i tid och rum och den totala fysiska verkligheten. Naturen är ett både vetenskapligt och filosofiskt begrepp som funnits i all historisk tid.

Förklaring på engelska

The system of all phenomena in space and time; the totality of physical reality. It is both a scientific and philosophic concept appearing in all historic eras. (Webster 2d; Dr. James H. Cassedy, NLM History of Medicine Division)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Natur
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Nature
MESH ID D019368

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.