Naturlig födelsekontroll (Natural Family Planning Methods)

Naturlig födelsekontroll

Naturlig preventivmetod vid vilken sexuell avhållsamhet tillämpas några dagar före och några dagar efter beräknad ägglossning, under den fertila fasen. Metoder för att fastställa den fertila perioden eller ägglossningen grundas på olika fysiologiska indikatorer, som t ex cirkulerande hormoner, förändringar av livmoderhalssekretet, samt kroppstemperatur

Förklaring på engelska

A class of natural contraceptive methods in which SEXUAL ABSTINENCE is practiced a few days before and after the estimated day of ovulation, during the fertile phase. Methods for determining the fertile period or OVULATION DETECTION are based on various physiological indicators, such as circulating hormones, changes in cervical mucus (CERVIX MUCUS), and the basal body temperature.

Synonym, svenska: Säkra dagar-metod

Synonym, engelska: Periodic Abstinence; Abstinence, Periodic; Natural Family Planning; Family Planning, Natural; Rhythm Method of Family Planning, Temperature; Rhythm Method of Family Planning, Cervical Mucus; Rhythm Method of Family Planning; Symptothermal Method of Family Planning; Rhythm Method of Family Planning, Calendar

Svensk term Naturlig födelsekontroll
Synonym på svenska Säkra dagar-metod
Synonym på engelska Periodic Abstinence; Abstinence, Periodic; Natural Family Planning; Family Planning, Natural; Rhythm Method of Family Planning, Temperature; Rhythm Method of Family Planning, Cervical Mucus; Rhythm Method of Family Planning; Symptothermal Method of Family Planning; Rhythm Method of Family Planning, Calendar
Engelsk term Natural Family Planning Methods
MESH ID D012252

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.