NCBP-komplex (Nuclear Cap-Binding Protein Complex)

NCBP-komplex

Ett heterodimert proteinkomplex av RNA-hättebindande proteiner som med hög affinitet binder till 5′-mRNA-hättan i cellkärnan. Komplexet innehåller två underenheter, en med molekylvikten 80 kDa och en med 20 kDa.

Förklaring på engelska

A heterodimeric protein complex of RNA cap-binding proteins, which binds with high affinity to the 5′ MRNA CAP STRUCTURE in the CELL NUCLEUS. The complex contains two subunits, one of 80-kDa molecular weight and another of 20-kDa molecular weight.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nuclear Cap Binding Protein Complex; Cap-Binding Protein Complex, Nuclear; Cap Binding Protein Complex, Nuclear; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 1, 80-kDa; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 1, 80 kDa; Nuclear Cap Binding Protein, 80-kDa; Nuclear Cap Binding Protein, 80 kDa; NCBP1 Protein; Cap-Binding Complex 80-kDa protein; Cap Binding Complex 80 kDa protein; CBP80 Protein; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 2, 20-kDa; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 2, 20 kDa; CBP20 Protein; NCBP2 Protein; CAF20 Gene Product

Svensk term NCBP-komplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nuclear Cap Binding Protein Complex; Cap-Binding Protein Complex, Nuclear; Cap Binding Protein Complex, Nuclear; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 1, 80-kDa; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 1, 80 kDa; Nuclear Cap Binding Protein, 80-kDa; Nuclear Cap Binding Protein, 80 kDa; NCBP1 Protein; Cap-Binding Complex 80-kDa protein; Cap Binding Complex 80 kDa protein; CBP80 Protein; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 2, 20-kDa; Nuclear Cap Binding Protein Subunit 2, 20 kDa; CBP20 Protein; NCBP2 Protein; CAF20 Gene Product
Engelsk term Nuclear Cap-Binding Protein Complex
MESH ID D039502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.