Nedre mag-tarmkanalen (Lower Gastrointestinal Tract)

Nedre mag-tarmkanalen

Den del av mag-tarmkanalen som omfattar tunntarmen nedanför tolvfingertarmen samt tjocktarmen.

Förklaring på engelska

The segment of GASTROINTESTINAL TRACT that includes the small intestine below the DUODENUM, and the LARGE INTESTINE.

Synonym, svenska: Nedre GI-kanalen

Synonym, engelska: Gastrointestinal Tract, Lower; Lower GI Tract

Svensk term Nedre mag-tarmkanalen
Synonym på svenska Nedre GI-kanalen
Synonym på engelska Gastrointestinal Tract, Lower; Lower GI Tract
Engelsk term Lower Gastrointestinal Tract
MESH ID D041741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.